ZESPÓŁ

Obecnie zespół Poradni składa się z dyrektora, dziewięciorga psychoterapeutów par i rodzin, mediatorki, sekretarki odpowiedzialnej za pierwszy kontakt i przyjmowanie zgłoszeń oraz głównej księgowej.

 

Jarosław Serdakowski,
dyrektor Poradni i psychoterapeuta

Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył również czteroletnie podyplomowe szkolenie w analizie grupowej prowadzone przez Instytut Analizy Grupowej Rasztów, trzyletnie szkolenie z psychoterapii rodzinnej w podejściu systemowym w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii indywidualnej w podejściu psychoanalitycznym w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Jest członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów oraz certyfikowanym terapeutą i członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Tworzył Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i kieruje nią jako dyrektor od 1997 roku. Prowadzi również konsultacje i psychoterapię par i rodzin.

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl

FACEBOOK
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status