Mediacje rodzinne są sposobem podejmowania decyzji przydatnym wtedy, gdy porozumienie pomiędzy stronami będącymi w konflikcie nie jest możliwe bez wsparcia ze strony osoby trzeciej. Głównym celem mediacji jest wypracowanie wspólnego, trwałego porozumienia dotyczącego najczęściej opieki nad dziećmi, finansowania ich potrzeb czy podziału majątku oraz wspierania współpracy rodzicielskiej. Mediator w sposób aktywny wspomaga konstruktywną komunikację, wspiera wyrażanie emocji i pomaga zidentyfikować potrzeby wszystkich uczestników procesu. Jest też odpowiedzialny za utrzymanie struktury. Strony wypracowują porozumienie z uwzględnieniem wzajemnych potrzeb i w oparciu o chęć porozumienia, uczciwość i uznawanie różnic. Ważnym elementem procesu mediacyjnego jest rodzicielska refleksja nad perspektywą dziecka w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami.

Mediacja różni się od terapii tym, że jej celem jest zawarcie konkretnego porozumienia, podczas gdy terapia służy głównie poprawie jakości relacji w parze lub rodzinie oraz pogłębieniu samoświadomości. Mediacja jest też procesem krótkoterminowym (od dwóch do sześciu spotkań), terapia natomiast trwa zazwyczaj znacznie dłużej (w Poradni do dwóch lat).

Pojedyncze spotkanie mediacyjne trwa 75 minut. Spotkania odbywają się w miarę możliwości raz w tygodniu, z udziałem obu stron.

Zapisy na mediacje przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Sekretariatu.

 

 

FACEBOOK
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status