Szanowni Państwo!

Informujemy, że Rada m. st. Warszawy w dniu 9 lutego 2023 r. podjęła uchwałę nr LXXVII/2533/2023 w sprawie likwidacji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Z dniem 01 lipca 2023 staliśmy się częścią Centrum Wspierania Rodzin ,,Rodzinna Warszawa”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4, jako Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bemowo. Zachowujemy dotychczasowy Zespół Pracowników i wypracowaną przez 25 lat ofertę.

W związku z tym niniejsza strona internetowa zostanie wygaszona. Zapraszamy na nową stronę: https://centrumwspieraniarodzin.pl/specjalistyczna-poradnia-rodzinna-bemowo/

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy jest publicznym ośrodkiem świadczącym profesjonalną pomoc psychologiczną dla par i rodzin.

Misją Poradni jest poprawa jakości relacji i więzi w parach i rodzinach poprzez psychoterapię i psychoedukację.

Zapraszamy osoby, które szukają profesjonalnej pomocy psychologicznej dla siebie i swoich bliskich, bo:

  • przeżywają kryzys w związku,

  • czują, że trudno im się porozumieć ze swoim dzieckiem lub partnerem,

  • mają problemy lub wątpliwości wychowawcze,

  • zmagają się z kłopotami związanymi z wchodzeniem w kolejny etap życia pary lub rodziny,

  • doświadczają rozpadu relacji lub innego rodzaju starty.

Ideą Poradni jest upowszechnianie psychoanalitycznej terapii par i rodzin poprzez bezpośrednią pracę z osobami szukającymi pomocy,  a także poprzez popularyzowanie tego podejścia w środowisku specjalistów zajmujących się problematyką pomocy psychologicznej dla par i rodzin.

Innym ważnym obszarem działalności Poradni jest podejmowanie aktywności badawczej. Powołany w tym celu zespół badawczy, zgodnie z profesjonalnymi standardami, prowadzi projekty naukowe, które mają na celu zdobywanie szerszego rozumienia procesów, związanych z oferowaną pomocą psychologiczną. Dzięki temu możliwe będzie doskonalenie oferty Poradni, rozszerzanie wiedzy naukowej dotyczącej wymienionych obszarów oraz publikowanie istotnych wyników. Osoby zgłaszające się do Poradni zapraszamy do uczestnictwa w prowadzonych badaniach.

Pracownicy Poradni to zespół wykwalifikowanych psychoterapeutów, mediatorów, realizatorów i edukatorów posiadających certyfikaty ogólnopolskich towarzystw m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Instytutu Analizy Grupowej Rasztów (IAGR) i stale podnoszących swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach i konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki szkoleniowe w Polsce i za granicą.

Praca wszystkich specjalistów Poradni wspierana jest poprzez zebrania kliniczne zespołu i superwizje prowadzone przez certyfikowanych superwizorów z Polski i z zagranicy.

Działalność Poradni finansowana jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i w związku z tym jej oferta jest nieodpłatna i adresowana do mieszkańców Warszawy.

Poradnia otwarta jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Sekretariat jest czynny w godzinach 9.00-16.00.

Jak los żeglarza zależy od jego wiedzy dotyczącej podwodnej części góry lodowej, tak los rodziny zależy od wiedzy dotyczącej uczuć i potrzeb, które ukryte są pod powierzchnią zdarzeń codziennego życia.
Virginia Satir

terapeutka rodzin

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl

FACEBOOK
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status