Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy jest publicznym ośrodkiem świadczącym profesjonalną pomoc psychologiczną dla par i rodzin.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
zaprasza osoby udzielające
wsparcia i pomocy Uchodźcom

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH:

 • spotkaniach indywidualnych z psychoterapeutą (stacjonarnie lub telefonicznie),
 • grupach wsparcia.

 

Ofertę kierujemy do wszystkich zaangażowanych w pomoc:

 • wolontariuszy,
 • członków rodzin goszczących uchodźców w swoim domu,
 • pracowników instytucji niosących pomoc,
 • medyków,
 • tłumaczy …i innych osób.

Jeśli potrzebujesz porozmawiać o swoich uczuciach, przeżyciach, ciężarze, jaki niesiesz, nieszczęściu, które Cię spotkało lub którego byłeś świadkiem, zapraszamy!

Zapisy i informacje telefonicznie w sekretariacie SPR Bemowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00

 

tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508

Misją Poradni jest poprawa jakości relacji i więzi w parach i rodzinach poprzez psychoterapię i psychoedukację.

Zapraszamy osoby, które szukają profesjonalnej pomocy psychologicznej dla siebie i swoich bliskich, bo:

 • przeżywają kryzys w związku,

 • czują, że trudno im się porozumieć ze swoim dzieckiem lub partnerem,

 • mają problemy lub wątpliwości wychowawcze,

 • zmagają się z kłopotami związanymi z wchodzeniem w kolejny etap życia pary lub rodziny,

 • doświadczają rozpadu relacji lub innego rodzaju starty.

Ideą Poradni jest upowszechnianie psychoanalitycznej terapii par i rodzin poprzez bezpośrednią pracę z osobami szukającymi pomocy,  a także poprzez popularyzowanie tego podejścia w środowisku specjalistów zajmujących się problematyką pomocy psychologicznej dla par i rodzin.

Innym ważnym obszarem działalności Poradni jest podejmowanie aktywności badawczej. Powołany w tym celu zespół badawczy, zgodnie z profesjonalnymi standardami, prowadzi projekty naukowe, które mają na celu zdobywanie szerszego rozumienia procesów, związanych z oferowaną pomocą psychologiczną. Dzięki temu możliwe będzie doskonalenie oferty Poradni, rozszerzanie wiedzy naukowej dotyczącej wymienionych obszarów oraz publikowanie istotnych wyników. Osoby zgłaszające się do Poradni zapraszamy do uczestnictwa w prowadzonych badaniach.

Pracownicy Poradni to zespół wykwalifikowanych psychoterapeutów, mediatorów, realizatorów i edukatorów posiadających certyfikaty ogólnopolskich towarzystw m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Instytutu Analizy Grupowej Rasztów (IAGR) i stale podnoszących swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach i konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki szkoleniowe w Polsce i za granicą.

Praca wszystkich specjalistów Poradni wspierana jest poprzez zebrania kliniczne zespołu i superwizje prowadzone przez certyfikowanych superwizorów z Polski i z zagranicy.

Działalność Poradni finansowana jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy i w związku z tym jej oferta jest nieodpłatna i adresowana do mieszkańców Warszawy.

Poradnia otwarta jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Sekretariat jest czynny w godzinach 9.00-16.00.

Jak los żeglarza zależy od jego wiedzy dotyczącej podwodnej części góry lodowej, tak los rodziny zależy od wiedzy dotyczącej uczuć i potrzeb, które ukryte są pod powierzchnią zdarzeń codziennego życia.
Virginia Satir

terapeutka rodzin

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail:info@spr.bemowo.waw.pl

This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status