ZESPÓŁ

Obecnie zespół Poradni składa się z dyrektora, dziewięciorga psychoterapeutów par i rodzin, mediatorki, sekretarki odpowiedzialnej za pierwszy kontakt i przyjmowanie zgłoszeń oraz głównej księgowej.

Agnieszka Olszewska, mediatorka i trenerka, psychoterapeutka

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła również dwuletnie studia podyplomowe w Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Zastosowanie Psychologicznego Treningu Grupowego prowadzone przez Uniwersytet Warszawski oraz szkolenia z zakresu mediacji ze specjalizacją w mediacji rodzinnej. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.

W Poradni prowadzi mediacje oraz warsztaty psychoedukacyjne.

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail:info@spr.bemowo.waw.pl

This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status