WARSZTATY

Dla par rodzicielskich

Warsztaty: „Parents as Partners – Rodzice jako partnerzy”

Warsztaty „Parents as Partners – Rodzice jako Partnerzy” to cykl 16 spotkań grupowych, adresowanych do par rodzicielskich. Celem spotkań jest wzmacnianie relacji w parze oraz poprawa współpracy rodzicielskiej. Program został stworzony przez amerykańskich profesorów Phila i Carolyn Cowan w oparciu o ich doświadczenia z badań nad parami rodzicielskimi. Zaobserwowali oni m.in., że im lepsza jest relacja rodziców jako partnerów, tym większe zaangażowanie ojca w relacje z dziećmi (także w parach po rozwodzie czy rozstaniu). Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i USA pokazują dużą skuteczność działania tego programu. Stwierdzono w nich m.in.:

 • obniżenie psychicznego napięcia i stresu rodziców,
 •  mniejszą liczbę emocjonalnych trudności ich dzieci i zaburzeń ich zachowania,
 • poprawę relacji partnerskiej i rodzicielskiej uczestników programu,
 • zmniejszenie liczby konfliktów w parze,
 • zmniejszenie liczby przemocowych sposobów rozwiązywania konfliktów.


Cel warsztatów:

Warsztaty mają wzmocnić i pogłębić relację pomiędzy partnerami wspólnie wychowującymi dzieci – grupa ma charakter edukacyjno-terapeutyczny.


Dla kogo?

Zapraszamy pary rodzicielskie, które mają przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 11 lat i które:

 • chcą zadbać o jakość swojej relacji jako pary,
 • chcą lepiej zadbać o swoje dzieci,
 • chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, partnera oraz dzieci,
 • chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie,
 • interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • możliwości radzenia sobie ze stresem każdego z rodziców,
 • relacja w parze – umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,
 • relacje z dzieckiem – umiejętności wychowawcze dostosowane do fazy rozwoju dziecka,
 • rola wzorców międzypokoleniowych: dziadkowie – rodzice – dzieci, w wychowaniu dziecka
 • możliwości czerpania wsparcia z różnych źródeł poza rodziną.


Organizacja warsztatów:

 • sesje warsztatowe trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu, przez 16 tygodni,
 • w warsztatach bierze udział od sześciu do dziesięciu par rodzicielskich,
 • warsztaty prowadzone są przez parę prowadzących,
 • uczestnicy są kwalifikowani pao dwugodzinnym spotkaniu konsultacyjnym z prowadzącymi,
 • zapisy trwają cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Warsztaty: Wspólne rodzicielstwo pomimo konfliktu. Współpraca i umiejętności wychowawcze w sytuacji okołorozwodowego konfliktu rodzicielskiego

Konflikt lub rozpad związku budzi w nas silne emocje: smutek, złość, poczucie krzywdy, poczucie winy. Jest to moment, w którym współpraca z „nim” czy „nią” jest często ostatnią rzeczą, na jaką jesteśmy gotowi. Psychologowie na podstawie badań mówią, że możliwość współpracy rodziców w sytuacji, kiedy nie mieszkają razem, ma zasadniczy wpływ na przyszłe życie dzieci. Dlatego z myślą o wspieraniu rodziców i dzieci w trudnej i wymagającej sytuacji zaostrzonego konfliktu, zapraszamy do udziału w tych warsztatach.


Cel warsztatów:

 • poprawa współpracy między rodzicami w sytuacji głębokiego i długotrwałego konfliktu, rozstania lub rozwodu,
 • zmniejszanie negatywnych skutków konfliktu rodzicielskiego na dzieci.


Dla kogo?

Warsztaty skierowane są do par rodzicielskich (w zajęciach uczestniczą oboje rodzice), pozostających w silnym konflikcie, nie mieszkających ze sobą lub rozwiedzionych, które chcą ograniczyć wpływ ich konfliktu na dzieci.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas spotkań to:

 • potrzeby dzieci w sytuacji konfliktu rodzicielskiego,
 • emocje i potrzeby dorosłego w sytuacji konfliktu/rozstania i ich wpływ na współpracę między rodzicami,
 • zachowania prowadzące do eskalacji konfliktu w parze rodzicielskiej,
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz komunikacja,
 • modele opieki w sytuacji różnych miejsc zamieszkania rodziców.


Organizacja warsztatów:

 • sesje warsztatowe trwają dwie godziny, przez pierwsze cztery sesje praca odbywa się w dwóch grupach, gdzie pary rodziców są rozdzielone, a grupy są koedukacyjne (złożone z matek i ojców różnych dzieci), każda z dwóch grup ma zajęcia co dwa tygodnie (zajęcia odbywają się naprzemiennie), obie grupy omawiają te same tematy,
 • na koniec następują dwie sesje wspólne w jednej połączonej grupie,
 • w warsztatach bierze od sześciu do dziesięciu par rodzicielskich,
 • warsztaty odbywają się w godzinach popołudniowych,
 • zajęcia prowadzone są przez parę doświadczonych trenerów: mediatorkę rodzinną oraz terapeutę,
 • przyjęcie na warsztaty poprzedza krótka rozmowa telefoniczna z osobą prowadzącą,
 • warunkiem udziału w zajęciach jest zgoda i obecność obojga rodziców,
 • warsztaty odbywają się raz do roku,
 • zapisy trwają cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Dla rodziców, wychowawców i nauczycieli

UWAGA! Trwają zapisy na Warsztaty Umiejętności Wychowawczych cz. I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Czekamy na osoby chętne i zapraszamy.

Poradnia realizuje Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego celem jest zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Założenia Programu opierają się na teorii pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona. Program jest adresowany bezpośrednio do dorosłych i realizowany w wymiarze 40 godzin zajęć dydaktycznych i składa się z następujących warsztatów tematycznych:

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 1: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Cel warsztatów:
Poprawa komunikacji w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzice – dzieci.

Dla kogo?
Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli, którzy chcą nauczyć się lepiej komunikować z dziećmi i poprawić swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

O czym?
W trakcie zajęć rodzice i wychowawcy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • aktywnego słuchania,
 • stawiania jasnych granic, wymagań i oczekiwań,
 • rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,
 • zachęcania dzieci do współpracy,
 • wspierania procesu usamodzielniania dzieci,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • uczenia dzieci samodyscypliny,
 • uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,
 • wzmacniania ich poczucia własnej wartości.

Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięciu sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 2: „Rodzeństwo bez rywalizacji, czyli jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością”

Cel warsztatów:
Wspieranie procesu budowania dobrych relacji między dziećmi.


Dla kogo?

Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztacie umiejętności wychowawczych część 1.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • zazdrość o rodzeństwo,
 • rywalizacja między dziećmi,
 • ryzyko porównywania,
 • sprawiedliwość – równo znaczy mniej,
 • role w rodzinie,
 • kłótnie dzieci,
 • odkrywanie korzyści płynących z dzielenia się i współpracy,
 • znaczenie kolejności urodzin – najstarsze, średnie, najmłodsze.


Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięć sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do 14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 3: „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały; jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”

Cel warsztatów:
Budowanie i utrzymanie dobrych relacji i komunikacji z dorastającymi dziećmi, a także zapobieganie zachowaniom ryzykownym.


Dla kogo?

Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli nastolatków – osoby, które wcześniej uczestniczyły w warsztatach umiejętności wychowawczych część 1.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • zachowania ryzykowne – narkotyki, alkohol, nikotyna,
 • niebezpieczeństwa mediów.


Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięć sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy na zajęcia trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Dla rodziców, wychowawców i nauczycieli  – warsztaty online

Bliżej siebie - warsztaty umiejętności wychowawczych

Zapraszamy na bezpłatny kurs dotyczący umiejętności wychowawczych.

Program, który powstał na podstawie podejścia Elaine Mazlish i Adele Faber oraz Jespera Juula, składa się z sześciu spotkań on-line trwających 3 godziny.

Podczas zajęć poruszymy kluczowe kwestie dotyczące wychowania.

Zapraszamy rodziców którzy:

 • chcą znaleźć czas na refleksje nad swoim rodzicielstwem,
 • szukają okazji, aby ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne,
 • chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, małżonka oraz dzieci,
 • chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie,
 • interesują się, jak inni rodzice radzą sobie z dziećmi i z relacjami w parze.

Tematy poruszane podczas spotkań?

 • kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci
 • granice (dwa spotkania)
 • emocje (dwa spotkania)
 • samodzielność

Organizacja warsztatów:

 • spotkania są kierowane do rodziców i wychowawców,
 • grupa ma charakter seminaryjno-warsztatowy,
 • spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 6 tygodni,
 • warsztaty prowadzone są przez parę prowadzących,
 • w warsztatach weźmie udział do 12 osób,
 • spotkania odbywać się będą poprzez komunikator zoom,
 • istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie.

Terminarz:

zajęcia odbywają się w 6 kolejnych śród od godz. 10.00 do 13.00 w okresie od 3 czerwca do 9 lipca.

INFORMACJE I ZAPISY:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: a.olszewska@spr.bemowo.waw.pl

Dla osób indywidualnych

Warsztaty rozwoju osobistego: Konflikt – potencjał do zmiany.

Cel warsztatów:
Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozwiązywania konfliktów w różnych relacjach: rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych.

Dla kogo?
Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby lepiej radzić sobie z konfliktami.

O czym?
W trakcie zajęć uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • poznawania różnych stylów reagowania na konflikt,
 • pogłębiania świadomości dotyczącej własnego stylu reagowania na konflikt,
 • rozpoznawania różnych źródeł powstawania konfliktów,
 • poznawania skutecznych metod rozwiązywania konfliktów,
 • poznawania sposobów rozwiązywania konfliktów w oparciu o potrzeby i interesy,
 • kontroli emocji w sytuacjach trudnych,
 • umiejętności skutecznej komunikacji w konflikcie.

Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl ośmiu sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • warsztaty odbywają się w grupie od ośmiu do18 osób,
 • warsztaty odbywają się zazwyczaj raz do roku,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni RodzinnejDzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, fax: 22 664 13 42
e-mail:info@spr.bemowo.waw.pl