WARSZTATY

Informujemy, że obecnie Poradnia prowadzi zajęcia grupowe na żywo i w formie on-line. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.

Dla rodziców, wychowawców i nauczycieli  – warsztaty online

Bliżej siebie - warsztaty umiejętności wychowawczych

Zapraszamy na bezpłatny kurs dotyczący umiejętności wychowawczych.

Program, który powstał na podstawie podejścia Elaine Mazlish i Adele Faber oraz Jespera Juula, składa się z sześciu spotkań on-line trwających 3 godziny.

Podczas zajęć poruszymy kluczowe kwestie dotyczące wychowania.

Zapraszamy rodziców którzy:

 • chcą znaleźć czas na refleksje nad swoim rodzicielstwem,
 • szukają okazji, aby ćwiczyć swoje umiejętności komunikacyjne,
 • chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, małżonka oraz dzieci,
 • chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie,
 • interesują się, jak inni rodzice radzą sobie z dziećmi i z relacjami w parze.

Tematy poruszane podczas spotkań?

 • kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci
 • granice (dwa spotkania)
 • emocje (dwa spotkania)
 • samodzielność

Organizacja warsztatów:

 • spotkania są kierowane do rodziców i wychowawców,
 • grupa ma charakter seminaryjno-warsztatowy,
 • spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 6 tygodni,
 • warsztaty prowadzone są przez parę prowadzących,
 • w warsztatach weźmie udział do 12 osób,
 • spotkania odbywać się będą poprzez komunikator zoom,
 • istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie.

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

Seminaria inspirujące według podejścia Familylab i w oparciu o książki Jespera Juula - spotkania podnoszące kompetencje rodzicielskie

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminariach inspirujących online dotyczących rodzicielstwa.

Cel seminariów:

Celem spotkań jest zainspirowanie do refleksji nad podejściem do rodzicielstwa, wychowania, swojej relacji z dziećmi lub – szerzej – relacji z innymi ludźmi.

Dla kogo:

Dla rodziców, dziadków, nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz żłobkowych a także opiekunek lub opiekunów dzieci, którym zależy na dobrostanie swoim i swojego dziecka

O czym:

Tematy poszczególnych spotkań będą dotyczyły:

 • komunikowania granic,

 • poczucia własnej wartości dzieci i rozwijani ich pełnego potencjału,

 • agresji dziecięcej,

 • przewodnictwa dorosłych

 • budowania zdrowego stosunku do jedzenia u dziecka

 • towarzyszenia w procesie edukacji szkolnej
 • relacji rodzic – nastolatek.

Organizacja seminariów:

 • grupa ma charakter seminaryjny,

 • spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 8 tygodni,

 • warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego trenera Familylab Polska oraz Familylab Association w oparciu o książki duńskiego pedagoga i terapeutę Jespera Juula,

 • liczba osób w grupie jest nieograniczona,

 • spotkania odbywać się będą on-line poprzez komunikator zoom,

 • istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu cyklu 8 seminariów o łącznej liczbie 32 godzin dydaktycznych (24 godzin zegarowych).

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

Warsztaty on-line "Rodzice jako partnerzy - Parents as Partners"

Warsztaty „Rodzice jako Partnerzy – Parents as Partners” to cykl 18 spotkań grupowych odbywających się on-line, adresowanych do par rodzicielskich. Celem spotkań jest wzmacnianie relacji w parze oraz poprawa współpracy rodzicielskiej. Program został stworzony przez amerykańskich profesorów Phila i Carolyn Cowan w oparciu o ich doświadczenia z badań nad parami rodzicielskimi. Zaobserwowali oni m.in., że im lepsza jest relacja rodziców jako partnerów, tym większe zaangażowanie ojca w relacje z dziećmi (także w parach po rozwodzie czy rozstaniu). Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii i USA pokazują dużą skuteczność działania tego programu. Stwierdzono w nich m.in.:

 • obniżenie psychicznego napięcia i stresu rodziców,

 •  mniejszą liczbę emocjonalnych trudności ich dzieci i zaburzeń ich zachowania,

 • poprawę relacji partnerskiej i rodzicielskiej uczestników programu,

 • zmniejszenie liczby konfliktów w parze,

 • zmniejszenie liczby przemocowych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Cel warsztatów:


Warsztaty mają wzmocnić i pogłębić relację pomiędzy partnerami wspólnie wychowującymi dzieci – grupa ma charakter edukacyjno-terapeutyczny.

Dla kogo?


Zapraszamy pary rodzicielskie, które mają przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 11 lat i które:

 • chcą zadbać o jakość swojej relacji jako pary,

 • chcą lepiej zadbać o swoje dzieci,

 • chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, partnera oraz dzieci,

 • chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie,

 • interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze.

O czym?


Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • możliwości radzenia sobie ze stresem każdego z rodziców,

 • relacja w parze – umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i radzenia sobie z emocjami,

 • relacje z dzieckiem – umiejętności wychowawcze dostosowane do fazy rozwoju dziecka,

 • rola wzorców międzypokoleniowych: dziadkowie – rodzice – dzieci, w wychowaniu dziecka

 • możliwości czerpania wsparcia z różnych źródeł poza rodziną.

Organizacja warsztatów on-line:

 • spotkania będą się odbywać przez internet na platformie zoom przez 18 kolejnych tygodni
 • czas trwania sesji grupowej to jedna godzina. Pomiędzy sesjami każda z par będzie miała samodzielne zadania do wykonania
 • kluczowe jest zapewnienie sobie spokojnego miejsca na czas trwania spotkania grupy (bez obecności dzieci)
 • w warsztatach bierze udział od czterech do ośmiu par rodzicielskich,

 • warsztaty prowadzone są przez parę prowadzących,

 • uczestnicy są kwalifikowani po spotkaniu konsultacyjnym z prowadzącymi, również w formie on-line,

 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

  Spotkania będą odbywać się co tydzień w środy w godzinach 18.00-19.00,

  przez 18 tygodni. Czas trwania grupy marzec- czerwiec 2021.

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

Dla par rodzicielskich

Warsztaty: „Rodzice jako partnerzy - Parents as Partners”

Warsztaty: Rodzice jako Partnerzy

Zapraszamy pary rodzicielskie do udziału w warsztacie, którego celem jest wzmocnienie współpracy rodzicielskiej. Udział w grupie angażuje we wspólną pracę nad komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, wyrażaniem emocji czy stylem wychowawczym w parze. Program warsztatu skupia się na wzmocnieniu współpracy rodzicielskiej dorosłych, która przekłada się na dobrostan dzieci. Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Program składa się z 16-tu spotkań grupowych dla par. Stworzony został po to, żeby wzmocnić relację pary i współpracę rodziców na polu wychowawczym. Zauważono, że im lepsza jest relacja rodziców jako partnerów, tym większe zaangażowanie ojca w relacje z dziećmi (także w parach po rozstaniu czy rozwodzie).

O czym?

Tematy poruszane podczas spotkań:

 • Współpraca rodzicielska,

 • Umiejętność komunikacji, rozwiązywania problemów i regulacji emocji,

 • Relacje z dzieckiem – umiejętności wychowawcze dopasowane do wieku dzieci,

 • Wzorce międzypokoleniowe: dziadkowe – rodzice – dzieci,

 • Radzenie sobie ze stresem i dbanie o swój dobrostan

Dla kogo?

Zapraszamy rodziców, którzy:

 • Chcą zadbać o jakość swojej relacji jako pary,

 • Chcą lepiej dbać o swoje dzieci,

 • Chcą lepiej radzić sobie z emocjami swoimi, małżonka oraz dzieci,

 • Chcą lepiej rozwiązywać konflikty w swojej rodzinie, `

 • Interesują się, jak inni rodzice radzą sobie ze swoimi dziećmi i z relacjami w parze.

Organizacja warsztatów:

 • Spotkania są skierowane wyłącznie do par rodzicielskich, które mają przynajmniej jedno dziecko w wieku poniżej 11 lat

 • Grupa ma charakter edukacyjno-terapeutyczny

 • 16 spotkań odbywa się co tydzień w środy od godz. 17 do 19,

 • Warsztaty prowadzone są przez parę prowadzących, kobietę i mężczyznę

 • Uczestnicy warsztatów są kwalifikowani po spotkaniu konsultacyjnym z prowadzącymi

 • Uczestnicy są proszeni o wypełnienie testów, które służą ewaluacji skuteczności warsztatów

 • W warsztatach bierze udział od 6 do 8 par rodzicielskich

Warsztaty odbywają się w środy od godz. 17 do 19 Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:

22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00

Warsztaty: Wspólne rodzicielstwo pomimo konfliktu. Współpraca i umiejętności wychowawcze w sytuacji okołorozwodowego konfliktu rodzicielskiego

Konflikt lub rozpad związku budzi w nas silne emocje: smutek, złość, poczucie krzywdy, poczucie winy. Jest to moment, w którym współpraca z „nim” czy „nią” jest często ostatnią rzeczą, na jaką jesteśmy gotowi. Psychologowie na podstawie badań mówią, że możliwość współpracy rodziców w sytuacji, kiedy nie mieszkają razem, ma zasadniczy wpływ na przyszłe życie dzieci. Dlatego z myślą o wspieraniu rodziców i dzieci w trudnej i wymagającej sytuacji zaostrzonego konfliktu, zapraszamy do udziału w tych warsztatach.


Cel warsztatów:

 • poprawa współpracy między rodzicami w sytuacji głębokiego i długotrwałego konfliktu, rozstania lub rozwodu,
 • zmniejszanie negatywnych skutków konfliktu rodzicielskiego na dzieci.


Dla kogo?

Warsztaty skierowane są do par rodzicielskich (w zajęciach uczestniczą oboje rodzice), pozostających w silnym konflikcie, nie mieszkających ze sobą lub rozwiedzionych, które chcą ograniczyć wpływ ich konfliktu na dzieci.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas spotkań to:

 • potrzeby dzieci w sytuacji konfliktu rodzicielskiego,
 • emocje i potrzeby dorosłego w sytuacji konfliktu/rozstania i ich wpływ na współpracę między rodzicami,
 • zachowania prowadzące do eskalacji konfliktu w parze rodzicielskiej,
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz komunikacja,
 • modele opieki w sytuacji różnych miejsc zamieszkania rodziców.


Organizacja warsztatów:

 • sesje warsztatowe trwają dwie godziny, przez pierwsze cztery sesje praca odbywa się w dwóch grupach, gdzie pary rodziców są rozdzielone, a grupy są koedukacyjne (złożone z matek i ojców różnych dzieci), każda z dwóch grup ma zajęcia co dwa tygodnie (zajęcia odbywają się naprzemiennie), obie grupy omawiają te same tematy,
 • na koniec następują dwie sesje wspólne w jednej połączonej grupie,
 • w warsztatach bierze od sześciu do dziesięciu par rodzicielskich,
 • warsztaty odbywają się w godzinach popołudniowych,
 • zajęcia prowadzone są przez parę doświadczonych trenerów: mediatorkę rodzinną oraz terapeutę,
 • przyjęcie na warsztaty poprzedza krótka rozmowa telefoniczna z osobą prowadzącą,
 • warunkiem udziału w zajęciach jest zgoda i obecność obojga rodziców,
 • warsztaty odbywają się raz do roku,
 • zapisy trwają cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Dla rodziców, wychowawców i nauczycieli

UWAGA! Trwają zapisy na Warsztaty Umiejętności Wychowawczych cz. I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Czekamy na osoby chętne i zapraszamy.

Poradnia realizuje Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego celem jest zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców, wychowawców i nauczycieli oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Założenia Programu opierają się na teorii pedagogicznej wychowania bez porażek Thomasa Gordona. Program jest adresowany bezpośrednio do dorosłych i realizowany w wymiarze 40 godzin zajęć dydaktycznych i składa się z następujących warsztatów tematycznych:

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 1: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

Cel warsztatów:
Poprawa komunikacji w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzice – dzieci.

Dla kogo?
Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli, którzy chcą nauczyć się lepiej komunikować z dziećmi i poprawić swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

O czym?
W trakcie zajęć rodzice i wychowawcy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • aktywnego słuchania,
 • stawiania jasnych granic, wymagań i oczekiwań,
 • rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach,
 • zachęcania dzieci do współpracy,
 • wspierania procesu usamodzielniania dzieci,
 • rozwiązywania problemów i konfliktów,
 • uczenia dzieci samodyscypliny,
 • uwalniania od grania ról i niekorzystnego etykietowania,
 • wzmacniania ich poczucia własnej wartości.

Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięciu sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 2: „Rodzeństwo bez rywalizacji, czyli jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością”

Cel warsztatów:
Wspieranie procesu budowania dobrych relacji między dziećmi.


Dla kogo?

Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli, którzy wcześniej uczestniczyli w warsztacie umiejętności wychowawczych część 1.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • zazdrość o rodzeństwo,
 • rywalizacja między dziećmi,
 • ryzyko porównywania,
 • sprawiedliwość – równo znaczy mniej,
 • role w rodzinie,
 • kłótnie dzieci,
 • odkrywanie korzyści płynących z dzielenia się i współpracy,
 • znaczenie kolejności urodzin – najstarsze, średnie, najmłodsze.


Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięć sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do 14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Warsztaty umiejętności wychowawczych część 3: „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały; jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”
Cel warsztatów:
Budowanie i utrzymanie dobrych relacji i komunikacji z dorastającymi dziećmi, a także zapobieganie zachowaniom ryzykownym.


Dla kogo?

Zapraszamy rodziców (indywidualnie lub razem), wychowawców i nauczycieli nastolatków – osoby, które wcześniej uczestniczyły w warsztatach umiejętności wychowawczych część 1.


O czym?

Niektóre tematy poruszane podczas warsztatów to:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • zachowania ryzykowne – narkotyki, alkohol, nikotyna,
 • niebezpieczeństwa mediów.


Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl dziesięć sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • liczebność grupy: od 12 do14 osób,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy na zajęcia trwają przez cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Dla osób indywidualnych

Warsztaty rozwoju osobistego: Konflikt – potencjał do zmiany.
Cel warsztatów:
Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozwiązywania konfliktów w różnych relacjach: rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych.

Dla kogo?
Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby lepiej radzić sobie z konfliktami.

O czym?
W trakcie zajęć uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności:

 • poznawania różnych stylów reagowania na konflikt,
 • pogłębiania świadomości dotyczącej własnego stylu reagowania na konflikt,
 • rozpoznawania różnych źródeł powstawania konfliktów,
 • poznawania skutecznych metod rozwiązywania konfliktów,
 • poznawania sposobów rozwiązywania konfliktów w oparciu o potrzeby i interesy,
 • kontroli emocji w sytuacjach trudnych,
 • umiejętności skutecznej komunikacji w konflikcie.

Organizacja warsztatów:

 • warsztaty to cykl ośmiu sesji, każda z nich trwa trzy godziny, sesje odbywają się raz w tygodniu,
 • warsztaty odbywają się w grupie od ośmiu do18 osób,
 • warsztaty odbywają się zazwyczaj raz do roku,
 • pracujemy metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja kierowana, praca w małych grupkach, psychodramy, psychozabawy, miniwykłady, ankiety,
 • zapisy trwają cały rok, telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie,
 • przyjmowanie uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty odbywają się na terenie Specjalistycznej Poradni RodzinnejDzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Pełczyńskiego 28E.

INFORMACJE I ZAPISY:
22 664 13 42, 22 664 08 49 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail:info@spr.bemowo.waw.pl

This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status