RODO

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Kamila Rudzińska-Kępka
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
1) Art. 37–39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2) Art. 8–10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
3) Zarządzenie nr 02/2020 Dyrektora Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl

FACEBOOK
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status