PSYCHOTERAPIA

Psychoanalityczna Terapia Grupowa

Jest formą terapii pozwalającą na przyjrzenie się własnemu funkcjonowaniu wśród innych osób i zobaczenie siebie ich oczami. Jej celem jest zrozumienie źródeł przeżywanych trudności i wypracowanie skuteczniejszych sposobów bycia z innymi ludźmi.  Sprzyja zdobyciu umiejętności nawiązywania i budowania relacji. Pomaga w pogłębieniu świadomości przeżyć innych osób.

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualnymi konsultacjami.

Grupa ma stały skład w liczbie około 8 osób. Czas trwania grupy to okres dwóch lat. Odbywa się raz w tygodniu w stałym terminie- środa od 19.30 do 21.00.

Ze względu na warunki epidemiologiczne grupa rozpocznie się w formule online.
Zapisy na konsultacje przyjmujemy telefonicznie w godzinach pracy Sekretariatu pod telefonami tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508.
Prowadzące psychoterapeutki: Agnieszka Olszewska i Grażyna Opara-Karasiewicz

Konsultacje par

to wstępne spotkania dla par doświadczających trudności w swojej relacji, podczas których terapeuta poszukuje razem z parą lepszego zrozumienia niepokojących ją problemów oraz pomaga w wybraniu odpowiedniej formy dalszej pomocy (np. terapia par, terapia indywidualna, konsultacja psychiatryczna, warsztaty psychoedukacyjne etc.). Konsultacje mogą być wstępem do terapii par w Poradni.

Cykl konsultacji par obejmuje zazwyczaj cztery sesje. Pojedyncze spotkanie konsultacyjne trwa 60 minut. Spotkania odbywają się w miarę możliwości raz w tygodniu, zawsze z udziałem obojga partnerów oraz tego samego terapeuty lub pary terapeutów.

Zapisy na konsultacje przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Sekretariatu.

Zapisując się, para otrzymuje propozycję rezerwacji czterech kolejnych spotkań.

Psychoanalityczna psychoterapia par

jest formą pomocy dla tych par, które znalazły się w sytuacji kryzysu, ale także dla tych, które doświadczają powtarzających się, długotrwałych konfliktów i problemów, a czują, że wykorzystały już możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nimi. Jej celem jest umożliwienie partnerom wysłuchania i lepszego zrozumienia siebie nawzajem. Myślenie psychoanalityczne leżące u podstaw tej formy terapii zakłada, że nieświadome wzorce funkcjonowania oraz uczucia wpływają na nasze bieżące życie oraz sposób, w jaki budujemy relacje z innymi. Poprzez refleksję nad często nieświadomymi emocjami i typowymi dla siebie sposobami funkcjonowania, terapia pozwala na głębsze zrozumienie siebie i drugiego.

Przyjęcie na terapię par w Poradni jest zawsze poprzedzone cyklem konsultacji. Jeżeli po procesie konsultacji terapeuta oraz para widzą potrzebę skorzystania z terapii, para zostaje zakwalifikowana do kolejki osób oczekujących. Czas oczekiwania na terapię wynosi od kilku miesięcy do półtora roku. Jeżeli para nie otrzyma propozycji rozpoczęcia terapii przed upływem pięciu miesięcy od zakończenia konsultacji, zapraszamy na konsultację podtrzymującą, której celem jest rozeznanie bieżącej sytuacji pary oraz dalszej motywacji do podjęcia terapii. Kiedy zwalnia się termin na terapię, Sekretariat kontaktuje się z pierwszą w kolejce parą i proponuje jej rozpoczęcie procesu terapeutycznego. Jeżeli termin ten z jakichś powodów nie zostaje przyjęty, para może czekać na kolejną i zarazem ostatnią propozycję terminu. Rezygnacja z drugiej propozycji oznacza rezygnację z terapii w naszej Poradni.

Terapia par trwa około dwóch lat, z możliwością skrócenia lub wydłużenia. Sesje terapeutyczne trwają 60 minut, odbywają się raz w tygodniu, w stałym dniu i godzinie, zawsze z udziałem obojga partnerów i terapeuty lub zespołu terapeutów.

Zapisy na konsultacje poprzedzające terapię par przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Sekretariatu.

Konsultacje rodzin

to wstępne spotkania dla rodzin doświadczających trudności w relacjach między członkami rodziny albo innego rodzaju długotrwałych trudności wpływających na wszystkie osoby w rodzinie. Podczas tych spotkań terapeuta poszukuje wraz z rodziną lepszego zrozumienia niepokojących ją problemów oraz pomaga w wybraniu odpowiedniej formy dalszej pomocy (np. terapia rodziny, terapia pary, terapia indywidualna rodziców lub dziecka, konsultacja psychiatryczna, warsztaty psychoedukacyjne etc.). Konsultacje mogą być wstępem do terapii rodzin w Poradni.

Cykl konsultacji rodzin obejmuje zazwyczaj cztery sesje. Pojedyncze spotkanie konsultacyjne trwa 60 minut. Spotkania odbywają się w miarę możliwości raz w tygodniu, z udziałem wszystkich członków rodziny oraz zawsze tego samego terapeuty lub pary terapeutów.

Zapisy na konsultacje dla rodzin przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Sekretariatu.

Zapisując, rodzina otrzymuje rezerwację czterech kolejnych spotkań.

Psychoanalityczna psychoterapia rodzin

jest formą terapii przeznaczonej dla rodzin, które znalazły się w kryzysie lub doświadczają innego rodzaju długotrwałych trudności wpływających na wszystkich jej członków. Jej celem jest lepsze zrozumienie problemów, z jakimi zmaga się rodzina jako całość oraz poznanie nie zawsze świadomych motywów, potrzeb, fantazji i uczuć osób, które ją tworzą. Pomaga to w lepszym zrozumieniu siebie samych i pozostałych członków rodziny oraz tego, jaką rolę pełnią poszczególne osoby w procesie prowadzącym do powstawania i trwania trudności. Istotnym elementem terapii jest umożliwienie wszystkim jej uczestnikom pokazania swojej perspektywy.

Przyjęcie na terapię rodzinną w Poradni jest zawsze poprzedzone cyklem konsultacji. Jeżeli po procesie konsultacji terapeuta oraz rodzina widzą potrzebę skorzystania z terapii, rodzina zostaje zakwalifikowana do terapii i proces konsultacyjny przeradza się w proces terapeutyczny.

Terapia rodzinna trwa najczęściej około 1 roku, z możliwością skrócenia lub wydłużenia. Sesje terapeutyczne trwają 60 minut, odbywają się raz w tygodniu, w stałym dniu i godzinie, z udziałem wszystkich członków rodziny i terapeuty lub zespołu terapeutów.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Sekretariatu.

Konsultacja indywidualna
to pojedyncze spotkanie dla osób, które poszukują pomocy w związku z trudnościami dotyczącymi ich samych. Spotkanie to służy przede wszystkim dookreśleniu natury zgłaszanego problemu oraz wybraniu odpowiedniej formy dalszej pomocy (terapia indywidualna, konsultacja psychiatryczna, konsultacja pary lub rodzinna, leczenie uzależnień etc.). W Poradni nie ma możliwości podjęcia terapii indywidualnej.

Konsultacja trwa 50 minut.

Zapisy na konsultacje przyjmujemy telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Sekretariatu.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy
ul. gen. T. Pełczyńskiego 28 E, 01-471 Warszawa
tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49, 509 953 508 fax: 22 664 13 42
e-mail: info@spr.bemowo.waw.pl

FACEBOOK
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status